Global Wind Academy tilbyder firmakurser i Struer eller ved kunden

Brand

Hvorfor?

En brand kan udvikle sig meget hurtig og det er derfor vigtig at være i stand til at handle hurtigt og korrekt. Dette naturligvis både i forhold til at sikre medarbejder, samt undgå eventuelle driftstop.

Formål

At få kendskab til hvordan en brand opstår og hvilke hjælpemidler der kan anvendes til at slukke eller bekæmpe en ildebrand.

Indhold

Brand teori inklusiv “brandtrekanten”, brandforebygelse, dialog om indhold af en beredskabsplan og de forskellige slukningsmidler anvendelse. Praktiske øvelser for Co2 brandslukker og brandtæppe

Varighed 3 timer

Flere oplysninger kan findes her

Førstehjælp

Hvorfor?

Årligt rapporteres der om ca 42.000 arbejdsulykker jf. arbejdstilsynets opgørelse. Dertil kan man tillægge de skader og ulykker der ikke bliver meldt ind. Som virksomhed er det naturligvis vigtig, at være forberedt hvis ulykken indtræffer.

Formål

Som minimum at opnå kendskab til hvordan man håndtere et hjertestop, fremmedlegemer i luftvejene, samt en person der har mistet bevidstheden.

Indhold – 3 optioner:

 • Bevidsthedstilstand, overlevelseskæden og stabil sideleje
 • Fremmedlegemer i luftvejene
 • Basal genoplivning og brugen af hjertestarter (AED)

Varighed 4 timer

Flere oplysninger kan findes her

Førstehjælp – udvidet modul

Det udvidet modul er en overbygning af basis modulet og indeholder følgende:

 • Førstehjælp ved indre, synlige og større blødninger
 • Førstehjælp ved hedeslag, forbrændinger og forfrysninger
 • Førstehjælp til forgiftede personer, samt ætsninger ved øjne, hud og indtagelse

Varighed 3 timer

Kundetilpasset første hjælp

Et kursus der er målrettet og tilpasset den enkelte virksomhed, hvor der tages udgangspunkt i det miljø, hvor medarbejderne har sin daglige gang. Der afholdes et formøde med sikkerheds instruktøren hvor detaljerne for kurset aftales nærmere.

Faldsikringskursus

Hvorfor?

Alle har kun én interesse i forhold til sikkerhed på ens arbejdsplads – at sikre alle medarbejderne har nødvendig viden i forhold til at arbejde sikkert i højden.

Formål

At få kendskab til faldteori og arbejde i overensstemmelse med gældende AT krav ved faldsikring.

Indhold af basis modul – 1 dag

 • At få kendskab til faldteori
 • Gennemføre arbejde i højder i overensstemmelse med gældende AT krav
 • Betjene og vedligeholde diverse værnemidler / faldsikringsudstyr i forhold til gældende krav og standarder

Varighed 1 dag

Flere oplysninger kan findes her

Redningskursus udvidet modul

Indhold af Redningskursus – udvidet modul

 • Gennemføre egen evakuering
 • Gennemføre evakuering og redning af kollega, ved brug af redningsenhed

Varighed 1 dag